Za nas

Jurček Korajac

Bez razlika kade živeete, kolku godini imate ili kolku pari imate, vašiot svet e vašiot dom, duri i ako e stan so edna soba.

Sakame da vi pomogneme da go optimizirate vašiot svet najdobro što možete, i estetski i funkcionalno.

Čovečkite suštestva se životni i kako takvi nie sme instinktivno teritorijalni. Mnogu luǵe zaboravaat deka modernata „čovečka jama“ vo golema mera se zasnova na nejziniot prethodnik… vistinskata jama.

Idejata za taa prva jama e sè ušte dlaboko zakopana vo našata psiha. Prašajte koj bilo. Nas, homo sapiens, sekako nè privlekuva idejata deka imame mesto koe e samo naše.

Zaštiteni. Dobro pernat. Oddelno. Nema podelba. I taka natamu.

Ovde, na našiot blog, ne stanuva zbor samo za takanarečenata „man pit“. Smetame deka ovaa verzija na maškiot prostor za živeenje e ograničena, ednodimenzionalna i stara škola.

Vašiot prostor treba da bide onakov kakov što sakate da bide. Ne e važno kolku drugite mislat deka e „maški“. Toa e vaš prostor, a ne niven.

NAŠIOT BLOG SE ZA PRIMENA NA TOJ PROSTOR VO POSTOENJE. ZA DA STANETE EDNO SO TOJ PROSTOR. O… SITE TIE RABOTI.

„Rabotite“ možebi izgledaat kako loš opis itn., no nie sakame da pottikneme kreativno razmisluvanje za vašiot prostor. Vašiot prostor. Lesno možete da ja popolnite prazninata so što i da posakate, i toa e navistina poentata.

Bez razlika dali vi se potrebni vesti, idei i inspiracija ili ne, eve od kade započnuvame:

Gi sobirame i organizirame najdobrite sodržini od oblasta na tehnologijata, vestite, hranata, načinot na život itn. od celiot svet.
Preporačuvame proizvodi koi vi pomagaat da go dizajnirate vašiot idealen prostor.
Vi prikažuvame vodiči za da go podobrite vašiot prostor (i rabotite što gi čuvate vo nego).

Možete lesno da ne razberete kako vodiči na planinata na taa vnatrešna pateka, no toa e samo polovina od prikaznata. Drugata polovina – važnata polovina – e deka nie sme na ova patuvanje so vas.

Nie sme luǵe koi gi baraat istite raboti. Ja cenime udobnosta. Sakame kvalitet. Barame sloboda, da bideme toa što sme, na svoj prostor.

Da pojasnime, stanuva zbor za poveḱe od samo pokažuvanje što da se kupi. Sekako, postojat raboti koi ḱe go napravat našiot prostor popristoen i poprijaten, no vklučuvanjeto na predmeti vo životot e ednostaven aspekt na našiot blog.

Ajde da pozajmime važna točka od Čak Palaniuk (slava na Borečkiot klub):

„NASTAVNIKOT KOJ ḰE MI GI OTSTRANI SITE POSTOI ḰE ME OSLOBODI“.

Ima nešto primarno vo otstranuvanjeto na nepotrebnite sitnici, no nie ne sme puristi. Ovoj koncept e najvredniot, za onie koi se retki, našata nadež e za nas – i za vas – deka spartanskoto živeenje ostanuva izbor, a ne potreba.

Vo ovoj pogled, našiot blog e za sposobnosta da se živee sreḱno so pomalku, dokolku e potrebno. Ne bidete minimalisti samo zatoa što toa e trend.

Nie nema da si go odrečeme dlabokoto poznavanje na luksuzot. Na krajot na kraištata, živeenjeto e za živeenje, a ako živeete za vas znači da potrošite 2 milioni na stereo so zlato i dijamanti za vašata ljubovna vrska, togaš sakame da pomogneme, deka toa e informirana odluka.

Našiot blog e umetnost na prifaḱanje na vašeto pravo da uživate vo vašiot ličen prostor, bez razlika dali toa e vašiot prv solo dom, vašeto kreativno studio, vašata garaža ili kuḱata na vašeto semejstvo.

Na site ni treba posebno zasolnište pred burata, a nie sme tuka da vi pomogneme da go maksimizirate nejziniot potencijal.