Podmínky

Jurček Korajac

Poslední aktualizace: 28 února, 2024

Před použitím webu https://bitjesvetlobe.si („Služba“) provozovaného Bitje svetlobe („nás“, „my“ nebo „naše“) si prosím přečtěte tyto podmínky použití („Podmínky“, „Podmínky použití“). opatrně. . „).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Bitje svetlobe a jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí Bitje svetlobe.

Bitje svetlobe nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Bitje svetlobe nebude přímo ani nepřímo odpovědná ani odpovědná za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby, které jsou dostupné na jakékoli takové webové stránce nebo službě nebo jejím prostřednictvím.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Přerušení

Můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup k naší Službě okamžitě, bez upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

Všechna ustanovení podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, přetrvají i po ukončení, včetně, ale nejen, vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Službu používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“. Služba je poskytována bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení práv nebo výkonu.

Že jo

Tyto obchodní podmínky jsou upraveny a vykládány v souladu s právními předpisy Slovinska, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ve vztahu k naší Službě a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, které jsme mohli uzavřít ve vztahu k Službě.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je změna podstatná, pokusíme se vás upozornit alespoň 15 dní před tím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Podle vlastního uvážení určíme, co představuje podstatnou změnu.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání poté, co tyto změny vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto podmínkám, kontaktujte nás.